หาดน้ำริน

หาดน้ำริน

ตั้งอยู่ที่ อำเภอเนินกระปรอก-หาดน้ำริน อำเภอบ้านฉาง

ระยองระยอง

หาดน้ำรินเป็นชายหาดเก่าแก่ที่อยู่ในตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวท้องถิ่นและในพื้นที่ใกล้เคียง    ตามที่ได้ชื่อว่าหาดน้ำรินนั้นเนื่องจากแนวลาดชันของชายหาดตลอดแนวจะมีนัำรินจากใต้ดินตลอดปี  มีหาดทรายขาวละเอียดสลับแนวหินและโขดหินตามธรรมชาติ  ดูสวยงามแปลกตา  มีน้ำทะเลใสเป็นสีฟ้า เหมาะแก่การเล่นน้ำและพักผ่อน  เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห้งหนึ่งของจังหวัดระยองที่มีความสวยงาม  ชายหาดน้ำรินมีลักษณะเป็นชายหาดทอดยาว  ปลายหาดจะมีรูปปั้นพยูนอยู่บนหิน  มีศาลาสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยียน

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.