สวนปาหนัน

สวนปาหนัน

สวนผลไม้เก่าแก่แห่งหนึ่ง ของตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยองปาหนัน เป็นสวนที่บรรพบุรุษของคุณอำนาจได้บุกเบิกและทำสวนผลไม้ มามากกว่า 80 ปี บนพื้นที่ 12 ไร่ ปลูกผลไม้ผสมผสานหลายชนิด เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง โดยเจ้าของสวนปาหนัน คือ คุณปาหนัน โพธิ์แก้ว แต่เดิมนั้นสวนปาหนันทำการเกษตรเช่นเดียวกันกับสวนทั่วไป จนกระทั่งในปี 2546 มีเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล และเกษตรอำเภอมาแนะนำ ให้จัดท่องเที่ยว และเกิดเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนปาหนัน โดยมีคุณอำนาจเป็น หัวเรือใหญ่ ดูแลบริหารจัดการเรื่องต่างๆ หรือที่เรียกกันว่าเป็นผู้จัดการสวนนั่นเอง โดยกิจกรรมหลักๆ ภายในสวนนั้นยังมีการนำชมสวนพร้อมกับให้ความรู้ และจัดบุฟเฟต์ผลไม้

สวนปาหนัน ระยอง

ในปี 2546 เป็นปีแรกที่เปิดท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนปาหนัน และเป็นปีเดียวที่โฮมสเตย์สวนปาหนันได้เกิดขึ้นเช่นเดียวกัน โดยได้รวมกลุ่มกับเพื่อนบ้านที่สนใจรวมทั้งหมด 4 หลัง เปิดเป็นโฮมสเตย์ในปลายปี 2546 โฮมสเตย์สวนปาหนัน และเครือข่าย สามารถรับนักท่องเที่ยวได้ไม่เกิน 50 คน เวลาที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามา ถ้าเป็นกลุ่มใหญ่ก็จะแบ่งเป็นกลุ่มไปพักตาม บ้านเครือข่าย โดยนักท่องเที่ยวจะมารวมตัวกันอีกครั้ง ที่สวนปาหนันในตอนเย็นเพื่อรับประทาน อาหาร และมีกิจกรรมในตอนกลางคืนตามที่ท่านจะเลือกสรร

กิจกรรมที่น่าสนใจของสวนปาหนัน

กิจกรรมการท่องเที่ยวของสวนปาหนันมีหลากหลาย อาทิเช่น

  • บุฟเฟต์ผลไม้ ที่มีให้ทานแบบไม่อั้น
  • แวะไหว้พระที่วัดพระบาทกราบศักการะรอยพระพุทธบาทเพื่อเป็นศิริมงคลให้กับชีวิต
  • ขี่จักรยานออกกำลังกายชมสวนเกษตรพื้นบ้าน ชมทัศนียภาพของธรรมชาติของทั้งสองข้างทาง แล้วท่านจะรู้จัก จังหวัดระยองมากขึ้น
  • ชมการแปรรูปจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านยายดา ชมวิถีชีวิตชาวบ้าน ตามแบบฉบับของเศรษฐกิจพอเพียง
  • ทานขนมจีนสมุนไพรจากข้าวกล้อง ซึ่งทำจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
  • เดินป่า ปีนเขาชมฝายแม้ว ท่ามกลางธรรมชาติที่สมบูรณ์ของจังหวัด ระยอง
  • ไหว้หลวงพ่อโสธร เขายายดา ทำบุญเสริมดวง ทำจิตใจให้บริสุทธิ์
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.