น้ำตกคลองปลาก้าง

น้ำตกคลองปลาก้าง

น้ำตกคลองปลาก้างตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง  อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 4 กิโลเมตร  เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มีความยาวลดหลั่นกันประมาณ 3 กิโลเมตร  น้ำตกคลองปลาก้างมีทั้งหมด 7 ชั้น คือ วังช้างผ่าน ลานผีเสื้อ แอ่งเครือสะบ้า ลานประตูผา ธารเกาะกลาง วังกระชาย และธารสายหมอก
ตลอดทั้งสองฝั่งลำธารน้ำตกเป็นป่าดงดิบบริสุทธิ์  มีกล้วยไม้ป่า พืชพื้นล่างจำพวกว่าน เฟิร์น ขึ้นปกคลุมหนาแน่น

น้ำตกคลองปลาก้าง น้ำตกคลองปลาก้าง

น้ำตกคลองปลาก้างเป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของอุทยาน  ประกอบด้วยชั้นน้ำตกและวังน้ำต่างๆ โดยเฉพาะวังช้างข้ามที่เป็นชั่นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สวยงามมาก

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.