แหล่งท่องเที่ยว สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตั้งอยู่บริเวณศูนย์บำรุงรักษาและบ้านพัก ปตท. กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา

ระยองระยอง

บริษัท ปตท. ตำเนินการจัดสร้างสวนแห่งนี้ขึ้นภายใต้แนวคิด มิติการเรียนรู้ด้านสมุนไพรอย่างสนุกสนาน  เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์สมุนไพรมากกว่า 20,000 ต้น (260 ชนิด โดยจัดกลุ่มจำแนกตามสรรพคุณการรักษาตามคัมภึร์ยาไทยโบราณ 20 กลุ่มอาการ)  เปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชม พักผ่อนหย่อนใจ และศึกษาหาความรู้ด้านเพฤษศาสตร์และสมุนไพร แบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  ประกอบด้วยห้องประชุมสัมนา  ห้องนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทย ทั้งที่ควรอนุรักษ์และที่ใกล้ตัวในวิถีชีวิตประจำวัน  โดยมีมัคคุเทศก์บรรยายและนำชมตลอดเส้นทางโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ระยองระยอง

สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จะมีการชมโดยรถ NGV มีมัคคุเทศก์บรรยายและนำชมตลอดเส้นทาง  โดยรถ NGV จะออกทุกๆ 30 นาที (ตามคารางรอบกำหนด)  ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ระยองระยอง

นอกจากนี้ทางส่วนสวนสมุนไพรฯ ยังได้จัดให้มีร้านค้าส่วนบริการ ได้แก่ ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ร้านขายของที่ระลึก และร้านนวดเพื่อสุขภาพ เพื่อบริการนักท่องเที่ยวทั่วไป

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>