อนุสาวรีย์สุนทรภู่

อนุสาวรีย์สุนทรภู่

อยู่เลยแหลมแม่พิมพ์ไปทางอำเภอแกลงประมาณ 5 กิโลเมตร บนเส้นทางแกลง-แหลมแม่พิมพ์  เป็นอนุสาวรีย์กวี แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย

อนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงท่านสุนทรภู่ กวีเอกในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  อนุสาวรีย์เปิดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2513  บริเวณอนุสาวรีย์มีรูปหล่อพระอภัยมณี นางเงือก นางยักษ์ผีเสื้อสมุทร  ตัวละครเอกจากวรรณคดี “พระอภัยมณี”  ทุกปีจะมีพิธีเซ่นไหว้บวงสรวง สักการะดวงวิญญาณของท่านในวันที่  26 มิถุนายน  ซึ่งถือเป็นวันสุนทรภู่  นอกจากนี้บริเวณด้านหน้ายังมีร้านอาหารของกินของฝากหลายร้าน

อนุสาวรีย์สุนทรภู่อนุสาวรีย์สุนทรภู่

อนุสาวรีย์สุนทรภู่อนุสาวรีย์สุนทรภู่

สุนทรภู่เกิดเมื่อวันจันทร์ เดือน 8 ขึ้น 1 ค่ำ ปีมะเมีย จุลศักราช 1148 เวลาโดยประมาณ 08:00 น.  ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน 2329 ในรัชกาลที่ 1  บิดาและมารดาชื่อใดไม่ปรากฎ  ทราบเพียงว่ามารดามีเชื้อสายผู้ดีและทำหน้าที่แม่นมของพระธิดาในกรมพระราชวังหลัง  ส่วนบิดานั้นบวชเป็นพระอยู่ที่วัดบ้านกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  เมื่อสุนทรภู่โตพอสมควรมารดาได้นำไปฝากให้เรียนหนังสือที่วัดชีปะขาว หรือวัดศรีสุดารามในปัจจุบัน  ครั้นมีความรู้ดีแล้วมารดานำไปฝากเป็นข้าในกรมพระราชวังหลัง  แต่อยู่ได้ไม่นานก็ลาออกไปเป็นเสมียน  สุนทรภู่รับราชการไม่ก้าวหน้านักเพราะติดนิสัยรักกาพย์กลอน  จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 2 จึงเป็นที่โปรดปรานให้เป็น ขุนสุนทรโวหาร (ภู่) เรียกสั้นๆ ว่า สุนทรภู่  ต่อมาในรัชกาลที่ 4 ได้บรรดาศักดิ์เป็น พระสุนทรโวหาร  และถึงแก่กรรมเมื่อปีเถาะ พ.ศ.2398 อายุ 70 ปี  องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)  ได้ประกาศยกย่องสุนทรภู่ให้เป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมระดับโลก ในวาระครบรอบ 200 ปีเกิด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2529

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
One Response
  1. Sildenafil says:

    Hello! Cool post, amazing!!!

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>