หาดแสงจันทร์

หาดแสงจันทร์

ตั่งอยู่บริเวณติดต่อกับหาดแหลมเจริญ จุดสังเกตคือ โรงแรม PMY

ระยองระยอง

หาดแสงจันทร์ เป็นชายหาดที่ตั้งอยูในเมืองระยอง อยู่ระหว่างมาบตาพุดและบริษัท IRPC  เชื่อมต่อกับหาดแหลมเจริญ  ห่างจากตัวเมืองระยองออกไปเพียง 7 กิโลเมตรเท่านั้น  ซึ่งสามารถบอกได้ว่าเป็นชายหาดที่สวยงามแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง  ในสมัยก่อนนั้นนอกจากจะเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมงที่ขยายตัวมาจากปากน้ำเมืองระยองแล้ว  ยังมีผู้คนมากมายทั้งจากท้องถิ่นเองและนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนได้ใช้ประโยชน์ด้านสันทนาการ  แต่ปัจจุบันไม่สามารถใช้ประโยชน์ด้านนี้ได้แล้ว  หาดแสงจันทร์ไม่เหมาะสำหรับลงเล่นน้ำหรืออาบแดด  เพราะมีแนวกันคลื่นลมสำหรับหน้ามรสุมเกือบตลอด  นักท่องเที่ยวจึงนิยมใช้เป็นเส้นทางขับรถกินลมชมวิว  หรือไม่ก็แวะมาทานอาหารทำเลเป็นส่วนใหญ่

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>