สวนรุกขชาติเพ

สวนรุกขชาติเพ

สวนรุกขชาติเพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  อยู่ถัคจากบ้านเพเป็นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร  หรือห่างจากตัวเมืองระยอง ประบาณ 29 กิโลเมตร  ตามถนนเลืยบชายหาคไปแหลมแม่พิมพ์

ระยองระยอง

สวนรุกขชาติเพ เป็นพื้นที่ป่าสนริมชายหาดมีต้นสนหลากพันธุ์ขี้นอยู่ 2 ข้างทางที่เลียบชายหาดปกคลุมอยู่คล้ายๆกับอุโมงค์  นับเป็นเส้นทางที่สวยงามสายหนึ่งของจังหวัดระยอง  ที่บริเวณสวนสนแห่งนี้ยังเป็นหาดที่เหมาะสมแก่การเล่นน้ำ และโดยรอบบริเวณมีร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยวด้วย

ระยองระยอง

สวนรุกขชาติเพ หรือที่คุ้นกันดีในชื่อ หาดสวนสน  เพราะมีต้นสนประดิพัทธ์เป็นทิวยาวตามสองข้างทาง สวยงาม สบายตา  ทำให้บรรยากาศริมทะเลดูผ่อนคลายยิ่งขึ้น  และไม่ได้มีแค่ ทิวสนต้นใหญ่ เท่านั้น  พันธุ์ไม่อื่นๆ เช่น ไม่ยาง ไม้ตะเคียน ยังมอบร่มเงาให้หลบร้อนได้เป็นอย่างดี   หาดแห่งนี้แม้ไม่ได้สวยงาม  ติดอันดับ 1 แต่ก็ค่อนข้างเป็นส่วนตัวและเงียบสงบ

ระยองระยอง

แหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2517  อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านเพ มีเนื้อที่ประมาณ 625ไร่  เดิมชาวบ้านนิยมเรียกว่า “สวนสน”  ปัจจุบันสวนสนแห่งนี้สังกัดฝ่ายจัการแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ส่วนพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธู์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>