วัดป่าประดู่

วัดป่าประดู่ 

            วัดป่าประดู่ เป็นวัดสำคัญที่มีความเก่าแก่กว่า 400 ปี  ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง  สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี  เดิมเป็นวัดร้างซึ่งได้บูรณะขึ้นใหม่โดยพระอุปัชฌาย์เทียน ในปี พ.ศ. 2372  แต่ก่อนนั้นมีนามเดิมว่าวัดป่าเลไลยก์  เพราะมีพระปางป่าเลไลยก์เป็นประธาน  ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นชื่อ  วัดป่าประดู่เพราะเดิมในบริเวณวัดมีต้นประดู่ขนาดใหญ่จำนวนมาก  และเนื่องจากวัดนี้ตั้งอยู่กลางเมือง  จึงเป็นวัดที่ใช้ในการประกอบพิธีสำคัญและการบำเพ็ญกุศลของจังหวัดอยู่เป็นประจำ รวมทั้งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่เก่าแก่และเป็นที่เคารพสักการะอย่างมากของชาวระยอง  ซึ่งมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นจากที่อื่นอีกด้วย

วัดป่าประดู่ วัดป่าประดู่

             วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่  ได้แก่พระพุทธไสยาสน์  ซึ่งประทับอยู่ในท่าตะแคงซ้าย  แทนที่จะเป็นตะแคงขวาเหมือนพระพุทธรูปไสยาสน์ทั่วไป  พระนอนวัดป่าประดู่นี้มีความยาวประมาณ  12  เมตร ดูจากพุทธลักษณะแล้วสันนิษฐานกันว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนต้น  ซึ่งเดิมนั้นองค์พระอยู่กลางแจ้ง ต่อมาทางวัดจึงสร้างวิหารครอบไว้  วัดป่าประดู่ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่  พระป่าเลไลยก์ที่อยู่ในพระวิหาร  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นหิดทองเก่าแก่คู่มากับวัดป่าประดู่มาเช่นเดียวกันกับพระพุทธไสยาสน์  เข้าใจว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา ซึ่งได้รับอิทธิพลจากศิลปะทวาราวดี  พร้อมทั้งยังมีพระพุทธบาทที่ซ้อนกัน 4 รอย ของพระพุทธเจ้าอันเก่าแก่ไว้เป็นที่สักการบูชาด้วย

 ความเชื่อ และวิธีการบูชา

             กล่าวขานกันว่าพระพุทธปางไสยาสน์ในท่านอนตะแคงซ้าย  หรือพระนอนวัดป่าประดู่นั้น มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมาก  ผู้คนนิยมมาสักการะเพื่อขอพรให้มีโชคลาภ และความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  นอกจากนี้ยังเชื่อว่าหากผู้ใดได้มาลอดช่องที่พระอุโบสถหลังเก่าซึ่งเป็นพระวิหารในปัจจุบันแล้ว  จะเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และมีโชคลาภทุกรายไป

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>